Support
www.provdoshop.com
081-4874251, 0-2530-3430-1
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 1   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
Zoom H4N Handy Recorder เครื่องบันทึกเสียงขนาดพกพา Zoom H4N Handy Recorder เครื่องบันทึกเสียงขนาดพกพา Zoom H4N Handy Recorder เครื่องบันทึกเสียงขนาดพกพา
เพิ่มเมื่อ: 18/04/2013
รายละเอียด: บันทึกเสียงสเตอริโอดิจิตอล XY ไมโครโฟน เหมาะสำหรับการใช้งานกับกล้องวิดีโอ
13,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1